乌克兰语 Китайський закон про шлюб, система шлюбу потребує модернізації 3 P Термін Резюме: загальне розуміння «3 НАРОДІВ», разом з три ML (зробити любов) Насправді, є більш глибока: що між двома чоловіками, які 3P, жінка, особливо пара чоловіків і жінок емоційні стосунки з іншим чоловіком (або жінкою) були поширені сексуальну поведінку. Зокрема, якщо процес 3P, тільки жінки відіграють певну роль у сексуальній іграшці, це не так 3P. Базова інформація Категорія: Kinky Персонал: двоє чоловіків, жінка Основне пояснення: три статевого акту 3P Примітки 1, двоє чоловіків взяли участь в, і хотіли б мати людина, знайомий з їх Ви можете вибрати один, коханець або чоловік Таким чином, не тільки почуття безпеки, головним чином, ваш чоловік сам знає, знає свою власну індивідуальність і перевагу, щоб полегшити живу атмосферу, з мовчазним розумінням, досконалої координацією. Інша людина, краще бути здоровим, дивна людина, таке розташування, щоб уникнути ускладнень Потім йдуть свої власні, легко захистити приватне життя, дозволить уникнути непотрібної емоційного зв’язку. 2, що не навмисно, просте прагнення трьох P статевим шляхом, в іншому випадку була б приречена на провал, менш ефективним. При отриманні підтримки чоловіка і співробітництво передумові, найважливіший перший крок: Загальні, щоб позбутися від психологічного стресу і психічних аспектів вибору легко, природно, прогресивний крок бити, дали справу, звичайно. 3, вибрати хороший сейф, зручний і гостинний 3-P середовища. Власний набір незалежного житла є першим вибором, а потім запозичення будинку одного, третій вибрати тихі туристичні готелі, кращі на дому незалежних магазинів або невеликий будинок ферми. president@cko.orgKytaysʹkyy zakon pro shlyub, systema shlyubu potrebuye modernizatsiyi 3 P Termin Rezyume: zahalʹne rozuminnya «3 NARODIV», razom z try ML (zrobyty lyubov) Naspravdi, ye bilʹsh hlyboka: shcho mizh dvoma cholovikamy, yaki 3P, zhinka, osoblyvo para cholovikiv i zhinok emotsiyni stosunky z inshym cholovikom (abo zhinkoyu) buly poshyreni seksualʹnu povedinku. Zokrema, yakshcho protses 3P, tilʹky zhinky vidihrayutʹ pevnu rolʹ u seksualʹniy ihrashtsi, tse ne tak 3P. Bazova informatsiya Katehoriya: Kinky Personal: dvoye cholovikiv, zhinka Osnovne poyasnennya: try statevoho aktu 3P Prymitky 1, dvoye cholovikiv vzyaly uchastʹ v, i khotily b maty lyudyna, znayomyy z yikh Vy mozhete vybraty odyn, kokhanetsʹ abo cholovik Takym chynom, ne tilʹky pochuttya bezpeky, holovnym chynom, vash cholovik sam znaye, znaye svoyu vlasnu indyvidualʹnistʹ i perevahu, shchob polehshyty zhyvu atmosferu, z movchaznym rozuminnyam, doskonaloyi koordynatsiyeyu. Insha lyudyna, krashche buty zdorovym, dyvna lyudyna, take roztashuvannya, shchob unyknuty uskladnenʹ Potim ydutʹ svoyi vlasni, lehko zakhystyty pryvatne zhyttya, dozvolytʹ unyknuty nepotribnoyi emotsiynoho zv’yazku. 2, shcho ne navmysno, proste prahnennya trʹokh P statevym shlyakhom, v inshomu vypadku bula b pryrechena na proval, mensh efektyvnym. Pry otrymanni pidtrymky cholovika i spivrobitnytstvo peredumovi, nayvazhlyvishyy pershyy krok: Zahalʹni, shchob pozbutysya vid psykholohichnoho stresu i psykhichnykh aspektiv vyboru lehko, pryrodno, prohresyvnyy krok byty, daly spravu, zvychayno. 3, vybraty khoroshyy seyf, zruchnyy i hostynnyy 3-P seredovyshcha. Vlasnyy nabir nezalezhnoho zhytla ye pershym vyborom, a potim zapozychennya budynku odnoho, tretiy vybraty tykhi turystychni hoteli, krashchi na domu nezalezhnykh mahazyniv abo nevelykyy budynok fermy. president@cko.org 分享此译文 电子邮件 WhatsApp Twitter Google+

乌克兰语
Китайський закон про шлюб, система шлюбу потребує модернізації

3 P Термін Резюме: загальне розуміння «3 НАРОДІВ», разом з три ML (зробити любов)

Насправді, є більш глибока: що між двома чоловіками, які 3P, жінка, особливо пара чоловіків і жінок емоційні стосунки з іншим чоловіком (або жінкою) були поширені сексуальну поведінку.
Зокрема, якщо процес 3P, тільки жінки відіграють певну роль у сексуальній іграшці, це не так 3P.

Базова інформація
Категорія: Kinky
Персонал: двоє чоловіків, жінка
Основне пояснення: три статевого акту

3P Примітки
1, двоє чоловіків взяли участь в, і хотіли б мати людина, знайомий з їх
Ви можете вибрати один, коханець або чоловік
Таким чином, не тільки почуття безпеки, головним чином, ваш чоловік сам знає, знає свою власну індивідуальність і перевагу, щоб полегшити живу атмосферу, з мовчазним розумінням, досконалої координацією.
Інша людина, краще бути здоровим, дивна людина, таке розташування, щоб уникнути ускладнень
Потім йдуть свої власні, легко захистити приватне життя, дозволить уникнути непотрібної емоційного зв’язку.
2, що не навмисно, просте прагнення трьох P статевим шляхом, в іншому випадку була б приречена на провал, менш ефективним.
При отриманні підтримки чоловіка і співробітництво передумові, найважливіший перший крок:
Загальні, щоб позбутися від психологічного стресу і психічних аспектів вибору легко, природно, прогресивний крок бити, дали справу, звичайно.
3, вибрати хороший сейф, зручний і гостинний 3-P середовища.
Власний набір незалежного житла є першим вибором, а потім запозичення будинку одного, третій вибрати тихі туристичні готелі, кращі на дому незалежних магазинів або невеликий будинок ферми.
president@cko.orgKytaysʹkyy zakon pro shlyub, systema shlyubu potrebuye modernizatsiyi 3 P Termin Rezyume: zahalʹne rozuminnya «3 NARODIV», razom z try ML (zrobyty lyubov) Naspravdi, ye bilʹsh hlyboka: shcho mizh dvoma cholovikamy, yaki 3P, zhinka, osoblyvo para cholovikiv i zhinok emotsiyni stosunky z inshym cholovikom (abo zhinkoyu) buly poshyreni seksualʹnu povedinku. Zokrema, yakshcho protses 3P, tilʹky zhinky vidihrayutʹ pevnu rolʹ u seksualʹniy ihrashtsi, tse ne tak 3P. Bazova informatsiya Katehoriya: Kinky Personal: dvoye cholovikiv, zhinka Osnovne poyasnennya: try statevoho aktu 3P Prymitky 1, dvoye cholovikiv vzyaly uchastʹ v, i khotily b maty lyudyna, znayomyy z yikh Vy mozhete vybraty odyn, kokhanetsʹ abo cholovik Takym chynom, ne tilʹky pochuttya bezpeky, holovnym chynom, vash cholovik sam znaye, znaye svoyu vlasnu indyvidualʹnistʹ i perevahu, shchob polehshyty zhyvu atmosferu, z movchaznym rozuminnyam, doskonaloyi koordynatsiyeyu. Insha lyudyna, krashche buty zdorovym, dyvna lyudyna, take roztashuvannya, shchob unyknuty uskladnenʹ Potim ydutʹ svoyi vlasni, lehko zakhystyty pryvatne zhyttya, dozvolytʹ unyknuty nepotribnoyi emotsiynoho zv’yazku. 2, shcho ne navmysno, proste prahnennya trʹokh P statevym shlyakhom, v inshomu vypadku bula b pryrechena na proval, mensh efektyvnym. Pry otrymanni pidtrymky cholovika i spivrobitnytstvo peredumovi, nayvazhlyvishyy pershyy krok: Zahalʹni, shchob pozbutysya vid psykholohichnoho stresu i psykhichnykh aspektiv vyboru lehko, pryrodno, prohresyvnyy krok byty, daly spravu, zvychayno. 3, vybraty khoroshyy seyf, zruchnyy i hostynnyy 3-P seredovyshcha. Vlasnyy nabir nezalezhnoho zhytla ye pershym vyborom, a potim zapozychennya budynku odnoho, tretiy vybraty tykhi turystychni hoteli, krashchi na domu nezalezhnykh mahazyniv abo nevelykyy budynok fermy. president@cko.org
分享此译文

电子邮件
WhatsApp
Twitter
Google+

《乌克兰语 Китайський закон про шлюб, система шлюбу потребує модернізації 3 P Термін Резюме: загальне розуміння «3 НАРОДІВ», разом з три ML (зробити любов) Насправді, є більш глибока: що між двома чоловіками, які 3P, жінка, особливо пара чоловіків і жінок емоційні стосунки з іншим чоловіком (або жінкою) були поширені сексуальну поведінку. Зокрема, якщо процес 3P, тільки жінки відіграють певну роль у сексуальній іграшці, це не так 3P. Базова інформація Категорія: Kinky Персонал: двоє чоловіків, жінка Основне пояснення: три статевого акту 3P Примітки 1, двоє чоловіків взяли участь в, і хотіли б мати людина, знайомий з їх Ви можете вибрати один, коханець або чоловік Таким чином, не тільки почуття безпеки, головним чином, ваш чоловік сам знає, знає свою власну індивідуальність і перевагу, щоб полегшити живу атмосферу, з мовчазним розумінням, досконалої координацією. Інша людина, краще бути здоровим, дивна людина, таке розташування, щоб уникнути ускладнень Потім йдуть свої власні, легко захистити приватне життя, дозволить уникнути непотрібної емоційного зв’язку. 2, що не навмисно, просте прагнення трьох P статевим шляхом, в іншому випадку була б приречена на провал, менш ефективним. При отриманні підтримки чоловіка і співробітництво передумові, найважливіший перший крок: Загальні, щоб позбутися від психологічного стресу і психічних аспектів вибору легко, природно, прогресивний крок бити, дали справу, звичайно. 3, вибрати хороший сейф, зручний і гостинний 3-P середовища. Власний набір незалежного житла є першим вибором, а потім запозичення будинку одного, третій вибрати тихі туристичні готелі, кращі на дому незалежних магазинів або невеликий будинок ферми. president@cko.orgKytaysʹkyy zakon pro shlyub, systema shlyubu potrebuye modernizatsiyi 3 P Termin Rezyume: zahalʹne rozuminnya «3 NARODIV», razom z try ML (zrobyty lyubov) Naspravdi, ye bilʹsh hlyboka: shcho mizh dvoma cholovikamy, yaki 3P, zhinka, osoblyvo para cholovikiv i zhinok emotsiyni stosunky z inshym cholovikom (abo zhinkoyu) buly poshyreni seksualʹnu povedinku. Zokrema, yakshcho protses 3P, tilʹky zhinky vidihrayutʹ pevnu rolʹ u seksualʹniy ihrashtsi, tse ne tak 3P. Bazova informatsiya Katehoriya: Kinky Personal: dvoye cholovikiv, zhinka Osnovne poyasnennya: try statevoho aktu 3P Prymitky 1, dvoye cholovikiv vzyaly uchastʹ v, i khotily b maty lyudyna, znayomyy z yikh Vy mozhete vybraty odyn, kokhanetsʹ abo cholovik Takym chynom, ne tilʹky pochuttya bezpeky, holovnym chynom, vash cholovik sam znaye, znaye svoyu vlasnu indyvidualʹnistʹ i perevahu, shchob polehshyty zhyvu atmosferu, z movchaznym rozuminnyam, doskonaloyi koordynatsiyeyu. Insha lyudyna, krashche buty zdorovym, dyvna lyudyna, take roztashuvannya, shchob unyknuty uskladnenʹ Potim ydutʹ svoyi vlasni, lehko zakhystyty pryvatne zhyttya, dozvolytʹ unyknuty nepotribnoyi emotsiynoho zv’yazku. 2, shcho ne navmysno, proste prahnennya trʹokh P statevym shlyakhom, v inshomu vypadku bula b pryrechena na proval, mensh efektyvnym. Pry otrymanni pidtrymky cholovika i spivrobitnytstvo peredumovi, nayvazhlyvishyy pershyy krok: Zahalʹni, shchob pozbutysya vid psykholohichnoho stresu i psykhichnykh aspektiv vyboru lehko, pryrodno, prohresyvnyy krok byty, daly spravu, zvychayno. 3, vybraty khoroshyy seyf, zruchnyy i hostynnyy 3-P seredovyshcha. Vlasnyy nabir nezalezhnoho zhytla ye pershym vyborom, a potim zapozychennya budynku odnoho, tretiy vybraty tykhi turystychni hoteli, krashchi na domu nezalezhnykh mahazyniv abo nevelykyy budynok fermy. president@cko.org 分享此译文 电子邮件 WhatsApp Twitter Google+》有一个想法

 1. 波兰语
  Chińskie prawo małżeństwo, małżeństwo wymaga modernizacji systemu

  3 P termin Podsumowanie: ogólne zrozumienie jest „3 narodów”, razem z trzema ml (kochać)

  W rzeczywistości, istnieje głębszy: że między dwoma mężczyznami, którzy 3P, kobieta, zwłaszcza para mężczyzn i kobiet emocjonalne relacje z innym mężczyzną (lub kobiety) były powszechne zachowania seksualne.
  W szczególności, jeśli proces 3P, kobiety odgrywają jedynie rolę w zabawkę seksualną, nie jest prawdą, 3P.

  Podstawowe informacje
  Kategoria: Kinky
  Personel: dwóch mężczyzn, którzy kobietą
  Podstawowym wyjaśnienie: trzy stosunek płciowy

  Uwagi 3P
  1, dwaj mężczyźni uczestniczyli w, i lubią mieć mężczyznę znają swoje
  Można wybrać chłopaka, kochanka lub męża
  W ten sposób nie tylko poczucie bezpieczeństwa, głównie mąż poznać siebie, znać swoją własną osobowość i preferencji, w celu ułatwienia przyjemnej atmosferze, przy milczącej zrozumienia, doskonałej koordynacji.
  Inny człowiek lepiej być zdrowym, obcy człowiek, ten układ jest uniknięcie komplikacji
  Następnie iść własną, łatwą do ochrony prywatności, pozwoli uniknąć niepotrzebnego związek emocjonalny.
  2, nie celowo, proste prowadzenie trzech P seksualny sposób, w przeciwnym razie byłoby samobójcze, mniej skuteczne.
  W uzyskaniu wsparcia męża i współpracy założeniu, najważniejszy jest pierwszy krok:
  Wspólna pozbyć się stresu psychicznego i aspektów psychicznych na wybór łatwy, naturalny, progressive kroku beat, przyniosły oczywistością.
  3, wybrać dobry bezpieczne, wygodne i przytulne 3-P środowiska.
  Zestaw do samodzielnego mieszkania własna jest pierwszym wyborem, a następnie pożycza domu przyjaciela, a trzeci jest do wyboru cichej hotele turystyczne, najlepsze domowe oparte niezależnych sklepów lub mały dom w gospodarstwie rolnym.
  president@cko.org
  分享此译文

  电子邮件
  WhatsApp
  Twitter
  Google+

评论已关闭。